ساختمان بتنی

خلاصهایازاعمفعالیتهایپیشروجهتساختساختمانهایمسکونی یکی از محیط های پیش رو جهت فعالیت فارغ التحصیلان عمرانی ساخت ساختمان با هر نوع کاربری میباشد (مسکونی،تجاری،اداری،نظامی و...). بیشترین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

ایمنیوحفاظتکاردرحیناجرا براساس: مبحثدوازدهممقرراتملیساختمان اجازههایمخصوصواقداماتقبلازاجرا قبل از شروع عملیات ساختمان اقدامات زیر توسط مجری صورت گرفته است -1 نقشه های اجرایی بررسی و روش اجرا مشخص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
6 پست
دی 89
5 پست